Què és XML?

XML, de l’anglès eXtensible Markup Language (llenguatge de marques extensible), és un metallenguatge extensible, d’etiquetes, desenvolupat per W3C. No és un llenguatge en particular, sinó una manera de definir llenguatges per a diferents necessitats. XML no es va crear únicament per utilitzar-lo a internet, sinó que es va proposar com a un  estàndard pera l’intercanvi d’informació estructurada entre diferents plataformes. En l’actualitat té un paper molt important, ja que permet la compatibilit...
Read More