Què és JAVA?

Java és un llenguatge de programació desenvolupat per l’empresa nord-americana Sun Microsystems a principis dels anys 90. Va aparèixer per donar resposta a l’objectiu de disposar d’un llenguatge que permetés escriure el codi una única vegada i executar-lo en qualsevol lloc. En paraules de James Gosling, el seu creador: “Write once, run anywhere.” El llenguatge Java va néixer després d’intentar evolucionar el llenguatge C++ cap a una versió més simple i, per tant, facilita tota la funcionali...
Read More