Què és la POO?

La programació orientada a objectes (POO) és un estil de programació que es basa en dividir el programa en petites unitats lògiques de codi (objectes). Aquests, intenten acostar al màxim la programació amb la realitat. En la realitat, un objecte és qualsevol cosa que podem veure en el nostre entorn. Per exemple el PC, dispositiu o foli amb el que estem llegint aquestes línies. També serien bons exemples un cotxe, un arbre, una persona... Si analitzem una mica més, en la realitat, un objecte co...
Read More