Bugify

Test Bugify Molt senzilla, intuitiva i potent. Disposa d'una API bastant bona per comunicar-se amb el gestor de bugs. Permet una bona integració amb una APP Android. Permet crear peticions i objectius. Treballa amb projectes i te una bona eina de resum i estats dels projectes. Bastant configurable en general. Opensource i instal·lable en el teu propi servidor. Inclou idioma español (mexicà). Últim release estable: 16.11.36 (26/10/2014) Preus: El software és gratuit amb limitacions. Si v...
Read More

Bugzilla

Test bugzilla: Senzilla i potent a la vegada. Interfície una mica pobre. OpenSource. Instalable en el teu servidor i configurable. Bona documentació tant d'instal·lació com de configuració. Al meu parer, poca usabilitat. Ultim release estable: 21/01/2015 (4.4.7) Anterior release estable: 06/10/2014 - 4.4.6 URLS d'interés: Pàgina principal:  http://www.bugzilla.org/ Demo test:  https://landfill.bugzilla.org/bugzilla-4.4-branch/ Usuari: *********@******** Passw: ********** Doc...
Read More

Què és JAVA?

Java és un llenguatge de programació desenvolupat per l’empresa nord-americana Sun Microsystems a principis dels anys 90. Va aparèixer per donar resposta a l’objectiu de disposar d’un llenguatge que permetés escriure el codi una única vegada i executar-lo en qualsevol lloc. En paraules de James Gosling, el seu creador: “Write once, run anywhere.” El llenguatge Java va néixer després d’intentar evolucionar el llenguatge C++ cap a una versió més simple i, per tant, facilita tota la funcionali...
Read More