Què és XML?

XML, de l’anglès eXtensible Markup Language (llenguatge de marques extensible), és un metallenguatge extensible, d’etiquetes, desenvolupat per W3C. No és un llenguatge en particular, sinó una manera de definir llenguatges per a diferents necessitats. XML no es va crear únicament per utilitzar-lo a internet, sinó que es va proposar com a un  estàndard pera l’intercanvi d’informació estructurada entre diferents plataformes.

En l’actualitat té un paper molt important, ja que permet la compatibilitat entre sistemes, permetent compartir informació d’una manera segura, fiable i fàcil.

Aquest curs té per objectiu orientar-nos cap al desenvolupament d’aplicacions per Android. Per tant, ens centrarem en els conceptes bàsics de XML i els necessaris per poder entendre com utilitza Android XML. Sense cap dubte, us recomano que aprofundiu en el fantàstic món de XML.

Estructura d’un document XML

Un document XML està format per etiquetes. Primer de tot i com a requisit, necessitarem tenir una etiqueta arrel. Un exemple d’un XML senzill seria:

<persones>                                        

<persona nacionalitat=“ES” >

<nom>Joan Casadellà </nom>

<edat>23 </edat>

<mail>mail@joancasadellaoller.es </mail>

</persona>

 <persona nacionalitat=”UK”>

<nom>Miquel Pradera </nom>

<edat>75 </edat>

<mail />

</persona>

</persones>

Sempre que dissenyem un fitxer XML, haurem de tenir en compte les següents regles que fan que un fitxer XML estigui ben format:

1)      Tots els elements hauran de tenir la seva etiqueta d’obertura i la de tancament <elem> </elem>.

2)      XML és KeySensitive, per tant les etiquetes <etiqueta>  i <Etiqueta> són diferents.

3)      Els elements han d’estar niats correctament. <a> <b> </a> </b>  seria <a> <b> </b> </a>

4)      Sempre haurà d’existir un element arrel, que no podrà duplicar-se i que serà el primer d’obrir-se i l’últim en tancar-se.  En l’exemple anterior, <persones>.

5)      Els atributs d’una etiqueta sempre aniran entre cometes. Igualment els booleans.

6)      Els espais en blanc es mantenen.

7)      Els comentaris s’escriuen com amb HTML: <!—comentari –>.

8)      Els noms de les etiquetes poden contenir lletres, números i tres signes de puntuació: { – _ . }

9)      Els noms de les etiquetes no poden començar amb un número o signe de puntuació (excepte el _).

10)   Els noms de les etiquetes no poden començar amb les lletres “xml” ni cap combinació (Xml, XML…)

11)   Els noms de les etiquetes no poden contenir espais.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *