Curs de JAVA + iniciació a Android

Introducció

Benvinguts al curs de programació amb JAVA. Ens dedicarem a entendre la POO (Programació Orientada a Objectes), el llenguatge XML i adquirir els coneixements bàsics per tal de poder iniciar-nos en el desenvolupament d’aplicacions Android amb una base solida de Java.
El programa que seguirem durant el curs serà el següent:

Introducció teòrica

1) Què és JAVA?
2) Què és la POO (Programació Orientada a Objectes)?
3) Què és XML?
4) Què és SQL?
5) Què és un IDE? (Eclipse, Netbeans…)

Programació Java

1) Programació estructurada en Java.

a) Petit repàs de la historia de Java.
b) La màquina virtual JVM
c) Primer programa en Java.
d) Components bàsics.
e) Taules i cadenes.
f) Obtenir dades pel teclat.

2) Programació orientada a objectes en Java

a) Les classes i els objectes.
b) Dissenyar classes en Java
c) Gestionar objectes en Java.
d) Herències i interfícies.
e) Com gestionar excepcions en Java.

3) Tipus i gestió de fitxers amb Java. API Java.io

a) Crear, editar i eliminar fitxers.
b) Gestionar fitxers XML
c) Pràctica gestió de fitxers XML i POO.

4) Utilització de BBDD i Java

a) Opcions i alternatives per escollir una BBDD.
b) Conceptes bàsics de SQL.
c) Com treballar amb BBDD Sqlite amb Java?
d) Pràctica BBDD gestió de dades amb SQLITE i Java.

Programació Android

1) Origen i història d’Android.
2) Viatge en el temps per analitzar totes les versions d’Android.
3) Que és SDK Android
4) Preparació de l’entorn de programació (Eclipse + SDK d’Android)
5) Estructura d’una APP Android.
6) Desenvolupament de la primera aplicació Android.